Get Your Lyrics and Listen to the Newly Added Songs. Simply enter your Email.

Charice : "Maghintay Ka Lamang" Lyrics (a special song for Charice)"Magintay ka Lamang" lyrics
Performed by Charice on GMA SNBO Valentine's Special

Kung hindi ngayon ang panahon, na para sa iyo
Huwag maiinip, dahil ganyan ang buhay sa mundo
Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya
Ang isipin mo'y may bukas pa,na may roong saya

Pyramid - ChariceCharice (Image via Wikipedia)


Kabigua'y hindi hadlang, upang tumakas ka
Huwag kang iiwas, pag-nabibigo
Dapat nga lumaban ka....


Ang kaylangan mo'y, tibay ng loob
Kung mayrong pag-subok man
Ang liwanag ay di magtatagal,
At muling mamamasdan
Iko't ng mundo, ay hindi laging pighati't kasawian
Ang pangarap mo ay makakamtam,
Basta't maghintay ka lamang

Ang kaylangan mo'y, tibay ng loob
Kung mayrong pag-subok man
Ang liwanag ay di magtatagal,
At muling mamamasdan
Iko't ng mundo, ay hindi laging pighati't kasawian
Ang pangarap mo ay makakamtam,
Basta't maghintay ka lamang

Charice (2010 album)Charice (Image via Wikipedia)

    "Maghintay Ka Lamang" (Just Wait) is a song that's very meaningful for Charice and her Mom. It's a song that tells someone not to loose hope whenever your dreams seems to be too far away or out of reach. "Just wait, don't looses hope, and your time to shine will come." It is really a very touching song and can easily be felt by anyone who is working so hard chasing a dream. I wish there's an English version of this song to be enjoyed by more people. It's also one of my favorite local songs.
Enhanced by Zemanta